NgocHaiPearlie

USD Index - Dấu hiệu tăng ngắn hạn, canh buy.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD Index giảm và đã breakout trend hỗ trợ năm 2018.
Dù vậy xét về phân tích cơ bản tôi vẫn kỳ vọng sẽ tăng, có thể hiện tại thị trường đang điều chỉnh, thậm chí về lại mức 95.0.
Hệ số tương quan giữa lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ và chỉ số USD Index đã tăng lên tương đối cao (trên 0.5).
Về PTKT nến D hôm thứ 2 là một cây nến khá cân bằng lực cung và cầu, cũng trong giai đoạn thị trường đang chờ tin báo cáo lao động.
Nến H4 chờ tín hiệu đảo chiều để mua lên ngắn hạn.