TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY M15

Chúng tôi đã đề cập xu hướng DXY hằng tuần liền và việc đảo chiều của DXY trên xu hướng TRUNG HẠN vẫn chưa rõ ràng. DXY hình thành 2 đỉnh tại SD - H4, D báo hiệu cho sự đảo chiều trên mô hình. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xác nhận.

DXY giao dịch trong SD - H4, D (Supply Demand in H4, D) hình thành các Base tại Zone 1 và Zone 2.

Trong khung thời gian M15, DXY chạm vùng SD - H4,D và đang cấu thành cấu trúc đáy cao dần. Vẫn chưa xác nhận trong ngắn hạn, DXY quay lại xu hướng tăng. Zone 1 sẽ xác nhận điều này khi DXY bức phá khỏi vùng này.

SD - H4, D bị phá vỡ, xu hướng TRUNG HẠN của DXY hình thành

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.