NGThanhLoc

xu hướng tăng của DXY

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
chỉ số sức mạnh đồng usd đã tạo 2 đáy.
theo quan điểm cá nhân thí sắp tới có thể test lại đường neckline lệnh mua ở đó sẽ là an toàn, nhưng xu hướng có thể đi 1 mạch
theo mình nó chạm tới vùng kc 94.5 -95.5 sẽ kiểm tra lại đường neckline

Bình luận