NGThanhLoc

xu hướng tăng của DXY

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
chỉ số sức mạnh đồng usd đã tạo 2 đáy.
theo quan điểm cá nhân thí sắp tới có thể test lại đường neckline lệnh mua ở đó sẽ là an toàn, nhưng xu hướng có thể đi 1 mạch
theo mình nó chạm tới vùng kc 94.5 -95.5 sẽ kiểm tra lại đường neckline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.