TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã sắp lên tới vùng kháng cự. Dự đoán DXY sẽ giảm sâu trong thời gian tới.