TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
30 lượt xem
1
Ngày 14 và ngày 15 Đông USD lỗ lực đi xông nhưng không thành Hình thành 2 cây nến búa. Như vây tại vùng giá DXY 92.945 và 92.86 là 2 vùng được hỗ trợ mua mạnh chúng ta canh mua 2 vung này tôi đã gạch đường màu đỏ và chốt lời vùng đương màu xanh