LeeBK

Dollar Index (DXY) Weekly: Đỉnh hồi đã tạo, downtrend trở lại?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Dollar Index ( DXY ) có thể đã tạo đỉnh hổi về mặt timing. Sự kiện chính trị tại Italy đã hỗ trợ cho đà tăng của Dollar từ tháng 4 trở lại đây. Và mình đánh giá dù còn nhiều vấn đề với chính quyền mới về chính sách tài khóa thì rủi ro đã giảm thiểu. Khi thị trường quay lại với bài toán chính sách tiền tệ thì có 2 vấn đề có thể trigger DXY giảm:
- Fed sẽ chỉ tăng lãi suất 3 lần thay vì 4 lần. Nếu số liệu CPI tuần sau ko quá ấn tượng thì DXY khó có nhiều động lực tăng sau cuộc họp Fed tháng 6, vì Fed đang thể hiện ko vội nâng lãi suất dù lạm phát vượt 2%. Xác suất này đã giảm từ 60% xuống còn 42% hiện nay.
- ECB phát tín hiệu về việc thảo luận kết thúc QE trong cuộc họp tháng 6 tuần sau. Số liệu CPI phục hồi tốt tại Eurozone tuần trước. Việc thắt chặt sớm hơn dự kiến có thể trigger đòng các vị thế Short EURUSD của các tổ chức. Bond Yield của Đức tăng mạnh trở lại support cho Euro .

Về mặt kỹ thuật, sau khi test vùng kháng cự 95, giá tạo nến Doij. Nếu 1 cây Bearish xuất hiện tuần này thì mô hình đảo chiều có thể xác nhận. Stoch RSI (15,5,5,14) và RSI (14) đều đã tiệm cận vùng quá mua và cắt xuống. Timing tạo đỉnh có thể được xác nhận. Giá vẫn nằm trong vùng mây dày và có thể ko thoát khỏi mây và quay xuống.

Khuyến nghị Short USD giai đoạn này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.