dvtrade999

DXY sẽ giảm nhẹ từ giờ đến hết tuần

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau khi hồi phục khá mạnh thời gian qua. DXY đang cho thấy các dấu hiệu giảm giá khi chạm tới kháng cự cứng tại 106.8.
Nó có thể giảm nhẹ đến hết tuần trước khi tăng trở lại.
105.7 là vùng hồi về.

Xem hướng đi của DXY để giao dịch các cặp tiền chính.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.