khoaphp

USD giảm mạnh 1 đến 2 tuần tới.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Ưu tiên đánh các cặp sau:
- Buy: XAU/USD , AUD/USD , EUR/USD , GBP/USD
- Sell: USD/CAD , USD/CHF

Khuyến cáo: Chỉ đánh các cặp Buy.