NgocHaiPearlie

DXY - Có khả năng USD tăng trở lại sau khi chạm mức hỗ trợ

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY - Có khả năng USD tăng trở lại sau khi chạm mức hỗ trợ.
Chỉ số USD test trendline quan trọng.