OzymandiasK

Nhận định ngắn hạn về DXY : Xu hướng giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
- Về dài hạn, xu hướng của DXY là xu hướng tăng. Nhưng thời gian này là nhịp giảm của DXY trước khi trở lại xu hướng tăng. Biểu hiện ở 2 cây nến pinbar ngày 25 và ngày 26 tháng 4, và mô hình nến bao trùm giảm khung D1 khi test lại vùng giá 98 của DXY .
- Ở khung H4, cấu trúc đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn đã được hình thành.
- Dự đoán của tôi về hướng đi của DXY được thể hiện trên biểu đồ. Mốc cản cứng mà theo tôi DXY ko thể vượt qua là 97.85, trước khi giảm xuống vùng 96.5.
- Hy vọng các bạn có thể tham khảo nhận định của tôi để đưa ra các quyết định đúng đắn trong giao dịch.
( Các nhận định của tôi dựa trên kiến thức tổng hợp về Price action, Sóng elliot , Cung cầu.)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.