EricNguyenICA

Kế hoạch giao dịch tuần mới với DXY

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang tích lũy cho đợt tăng tiếp theo.
Anh em có thẻ canh Buy cho các cặp tiền USD