EricNguyenICA

Kế hoạch giao dịch tuần mới với DXY

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang tích lũy cho đợt tăng tiếp theo.
Anh em có thẻ canh Buy cho các cặp tiền USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.