NgocHaiPearlie

USD Index - Khả năng tuần tới sẽ còn giảm.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Biểu đồ thể hiện tương quan giữa cả đồng usd và lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ , chỉ số SPX500 .