PKTeam

DXY khả năng tiếp tục đà giảm của mình

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Canh sell chủ đạo USD, sell USDxxx và canh buy những cặp xxxUSD, đơn cử canh sell USDCHF