xuanhaimmoer

DXY - Xu hướng tăng đang tốt - xuanhaimmoer

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Các phân tích và chỉ số đã được miêu tả rõ trên biểu đồ, các thắc mắc và thảo luận mời mọi người comment ở dưới.

Good luck and hope all you like it !