xuanhaimmoer

DXY - Xu hướng tăng đang tốt - xuanhaimmoer

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Các phân tích và chỉ số đã được miêu tả rõ trên biểu đồ, các thắc mắc và thảo luận mời mọi người comment ở dưới.

Good luck and hope all you like it !


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.