TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số DXy đang chịu áp lực giảm, nhưng chưa có đủ động lực đẩy giá mạnh breakout vùng cản quan trọng (như hình).
Theo dõi giá vùng này khi giá có thể đi ngang nhiều hơn ở vùng cản và có thể quay đầu tăng lại. Hai kịch bản tăng/giảm dài hạn cho DXY có thể bắt đầu từ hiện tại.
Tuy nhiên áp lực giảm hiện ở khung Daily và Weekly vẫn đang cho áp lực giảm. Mức giảm có thể không quá sâu cho DXY trước khi tăng trở lại, do vậy thận trọng với đồng USD hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.