TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
giá đang đi theo xu hướng lên
chờ buy lại ở vùng kháng cự