nhinguyenminh1

MUA DYDX

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
xuất hiện mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh bị fail trong khung 15', xu hường hồi rất có khả năng đã kết thúc.
Bình luận:
SL: 21.7 hoặc 21.2
TP1: 27, TP2 32: TP3: 38 TP4: 60+
Bình luận:
SL ngay lập tức, giá sẽ sập mạnh
Bình luận:
Mình dẵ bị dính SL nếu đạ SL an toàn 21.2 thì ok hơn >.<
Bình luận:
vào lại lệnh ở 2.22
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.