BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
xuất hiện mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh bị fail trong khung 15', xu hường hồi rất có khả năng đã kết thúc.
Bình luận: SL: 21.7 hoặc 21.2
TP1: 27, TP2 32: TP3: 38 TP4: 60+
Bình luận: SL ngay lập tức, giá sẽ sập mạnh
Bình luận: Mình dẵ bị dính SL nếu đạ SL an toàn 21.2 thì ok hơn >.<
Bình luận: vào lại lệnh ở 2.22