BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Sau cú sập mạnh hôm qua thì DYDX đã có màn retest ấn tượng, bằng chứng retest thành công là rất nhiều râu nến từ chối vùng giá, phá qua EMA 200, cú sập hôm qua chỉ là một màn fake out.
Bình luận: TP1: 32.8
TP2: 38.6
TP3: 49+
Bình luận: RETEST đáy lần 2, chạm FIBO 0.618, tín hiệu tốt để mua