nhinguyenminh1

MUA DYDX

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Sau cú sập mạnh hôm qua thì DYDX đã có màn retest ấn tượng, bằng chứng retest thành công là rất nhiều râu nến từ chối vùng giá, phá qua EMA 200, cú sập hôm qua chỉ là một màn fake out.
Bình luận:
TP1: 32.8
TP2: 38.6
TP3: 49+
Bình luận:
RETEST đáy lần 2, chạm FIBO 0.618, tín hiệu tốt để mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.