BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
xuất hiện mô hình BEAR TRAP, 2 dáy trên khung cao, giá sẽ pump rất cao.
Bình luận: SL: 22.597
SL an toàn hơn: 20.9

TP1: 27.8
TP2: 33.2
TP3: 38