hungdhtm90

Phan ky kin MACD

Giá lên
HOSE:E1VFVN30   QUY ETF DCVFMVN30
Quy chi so E1VFVN30 sau khi dat toi dinh tai muc gia 16000
Bat dau suy yeu tu ngay 8-11, va bi xa hang
Sau gan mot thang bi ban xuong, ngay hom nay 11/12 MACD co dau hieu tao phan ky tang


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.