hungdhtm90

Phan ky kin MACD

Giá lên
HOSE:E1VFVN30   QUY ETF VFMVN30
Quy chi so E1VFVN30 sau khi dat toi dinh tai muc gia 16000
Bat dau suy yeu tu ngay 8-11, va bi xa hang
Sau gan mot thang bi ban xuong, ngay hom nay 11/12 MACD co dau hieu tao phan ky tang