QUY ETF DCVFMVN30

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
7.228TVND
Luồng vốn (1N)
−524.796BVND
Tỷ suất Cổ tức (FY)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%

Giới thiệu về QUY ETF DCVFMVN30

Bên phát hành
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Thương hiệu
Dragon Capital
Tỷ lệ chi phí
0.65%
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2014
Chỉ số đã theo dõi
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
VN0E1VFVN306

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh