Raymond_Cao

Buy EBON - Theo đà tăng của thị trường Crytocurency

Giá lên
NASDAQ:EBON   Ebang International Holdings Inc
EBON đang được hưởng lợi lớn từ việc BTC và Crytocurency tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đấy EBON đã break khỏi trend giảm và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
=> Khuyến nghị: Buy

Ý tưởng liên quan