Raymond_Cao

APPLE - Sell on Daily

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Nhìn vào biểu đồ thì APPL vẫn đang nằm trong trend tăng. Tuy nhiên:
- APPL đã có cú False Break vào cuối tháng 1.
- Lực tăng thời gian gần đây rất yếu, giá không vượt qua được vùng kháng cự 138.5-139.
- Giá hiện tại nằm dưới MA20
=> Quan điểm cá nhân mình là APPL sẽ có nhịp giảm tương đối về vùng 108-110 trong vòng 1-2 tuần tới.