GameonVentures

EOS - Hành trình về đáy - 250 % lợi nhuận - Sóng Elliott

GameonVentures Cập nhật   
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS - Hành trình về đáy

i. Truy hồi về vùng 95668 và bước vào nhịp giảm cuối trong xu hướng sóng chủ - Sóng

EP: 33800

ii. Tăng liên tiếp các phiên hiệu chỉnh trong xu hướng giảm về khu vực 120000 sóng

TP: 119000 (lợi nhuận 250%)

iii. Hoàn thành sóng giảm với mục tiêu giá 15500 sts

* Các mục tiêu giá chênh lệch 5% sẽ đặt SL

Trân trọng cám ơn!

Bình luận:
Đã tăng tới x, giờ chờ giảm về z

Ý tưởng liên quan