dautucoin16042020

EOSBTC và sóng tuần

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Sóng EOSBTC đã vào nhịp tăng từ đáy ngay hiện tại.
Sẽ không còn cơ hội mua rẻ hơn cho nhà đầu tư vào chậm.
Nguyên nhân EOS giảm dài sóng tuần là ý định của nhà tạo lập đi ngược thị trường nhưng siway tăng nhiều đoạn để tạo sóng tăng dài từ bây giờ.
Volumme giao dịch ngày đều lớn trong top coin có vốn hóa ổn định lớn top 10 thị trường.
Vốn hóa đầu tư cho EOS rất lớn từ các cá mập cá voi và quan chức mỹ.
EOS tăng sóng này sẽ x10-x20 lần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.