DatTong

EOSUSD, EOS /DOLLAR, H4

DatTong Cập nhật   
- Trên D1, xuất hiện bộ 3 cây nến đảo chiều, tuy nhiên giá vẫn nằm trong cây nến 12/05.
- Trên H4, giá đã breakout qua trendline
- Xem giá giá điều chỉnh canh mua theo mục tiêu như hình vẽ.
Giao dịch đang hoạt động

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.