EOS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
940.418MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
940.418MUSD
Khối lượng giao dịch
177.384MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.1885
Cao nhất mọi thời điểm
23.0290USD
Nguồn cung lưu hành
1.111B
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
1.111B

Giới thiệu về EOS

Danh mục
Nền tảng hợp đồng thông minh
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh