DatTong

EOSUSD, EOS / DOLLAR

DatTong Cập nhật   
Giá đang phá trendline trên khung thời gian H1.
Chờ giá test trendline. Có tín hiệu nến đẹp sẽ mua!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.