BINANCE:EOSUSD   EOS / US Dollar (calculated by TradingView)
Trong ngắn hạn sắp tới giá tăng cao hơn, một số các nhà đầu tư châu âu và tại nam á đang rót thêm vốn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.