tradingpro2012

EOSUSD Đang có xu hướng hình thành mô hình kinh điển tách taycầm

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Nhìn trên Chart Daily chúng ta có thể nhận ra EOSUSD đang tích lũy phần tay cầm, một mô hình Tách - Tay Cầm kinh điển sẽ được xác nhận khi giá EOSUSD bứt phá vượt qua giá 6. Khối lượng giao dịch tại vùng quai tách đang khô kiệt - điều kiện cần đã có chúng ta hãy kiên nhẫn chờ điều kiện đủ xuất hiện để nắm lấy một cơ hội lớn nhé.
Bình luận:
EOSUSD đang đi đúng trend tăng của mô hình Tách - Tay cầm với mục tiêu 10 AE ddax lên tàu giữ vững tay lái chờ ngày hái quả nhé
Bình luận:
EOS vẫn đang vững bước trên đường chinh phục mục tiêu mô hình Tach - tay cầm là chiều cao của chiếc cốc ứng với vùng giá quanh 10, kiên nhẫn chờ ngày tiền đổ vào tài khoản AE nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.