GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào việc giảm lãi suất của FED với tâm trạng đấy hưng phấn, nếu mà Fed làm không đúng với kỳ vọng của họ thì sẽ thất vọng rất nhanh. vì vậy thuận theo xu hướng chúng ta sẽ:

Canh buy khi giá test lại vùng 2900, mục tiêu 2930, stop 2884

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.