Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 ES1!

ES1! CME_MINI
ES1!
Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 CME_MINI
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

S&P 500 - viết tắt của Standard and Poor's 500, là chỉ số thị trường chứng khoán Hoa Kỳ dựa trên vốn hóa thị trường của 500 công ty hàng đầu có cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc NASDAQ. Với trụ sở chính tại Thành phố New York và thành lập từ năm 1860, Standard and Poor có văn phòng tại 23 quốc gia và duy trì chỉ số SP 500. Hơn 1,25 nghìn tỷ USD được lập chỉ mục cho danh mục đầu tư của Standard và Poor, bao gồm S&P 500. Chỉ số S&P 500 hướng đến phản ánh tình trạng của toàn thị trường chứng khoán thông qua việc theo dõi lợi nhuận và biến động của 500 cổ phiếu công ty vốn hóa lớn nhất được nắm giữ phổ biến nhất trên NYSE, chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường. 500 công ty bao gồm SP500 bao gồm tất cả các ngành công nghiệp chính và được lựa chọn dựa trên vốn hóa thị trường, tính thanh khoản, khả năng giao dịch, cũng như các yếu tố khác. Ngoài ra, tầm quan trọng của SP500 được nhấn mạnh bằng việc sử dụng nó như một chỉ số kinh tế về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Các Mã liên quan

Chỉ số S&P 500
 
   
Chỉ báo S&P 500
 
   
Chỉ số S&P 500