GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Thị trường chứng khoán đang hồi phục, vì trade deal còn kéo dài giông như trong quý 1

Canh buy khi giá test lại vùng giá 2825
mục tiêu 2885

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh