GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chỉ số SP500 đang thể hiện lực muc trở lại ngay tại vùng giá thấp

Canh mua 2777, mục tiêu hướng đến 2805, stop loss 2770

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.