URIFX

@ETCUSDT #Wave5 => Buy Breakout

Giá lên
POLONIEX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether USD
255 lượt xem
5
hi all,
ETCUSDT vừa broke out flag ở wave 4. Chúng ta mua wave 5.
Regards,
URI
Bình luận: :) going up
Bình luận: Target hit

Ý tưởng liên quan

Bình luận