dinhchien

ETCUSDT - Tăng theo Supertrend & Dow 9/2/2022

Giá lên
BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
* Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend tăng.
* Khung 1 giờ: Supertrend sau khi điều chỉnh giảm, trở lại xu hướng tăng thì vào lệnh theo xu hướng 4 giờ.
- Chỉ báo Dow (High/Low Pivot ): Tăng.
* Hoa hồng: 0.06% theo sàn Binance.
Hệ thống giao dịch Spot chỉ mua vào khi có tín hiệu tăng. Cắt lỗ 1%/vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.