BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
ETC đang cho 1 xu hướng ngắn hạn đi lên

Kế hoạch mua vùng giá hiện tại - 5.1

bán : 5.4-5.6

stl: 5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.