GameonVentures

ETH - 12H - Những đợt sóng cuối cùng trong xu hướng hiệu chỉnh

BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
i. Tiếp tục giảm giá về

EP: 0.033888
TP: 0.044775
TG: 0.051714

ii. Tăng giá lên vùng , đạt TP rồi sau đó tiếp tục rơi giá về

Lưu ý SL nếu PO vùng này và tiến tới chu kỳ tăng mới

iii. Giảm về , hoàn thiện chuỗi sóng giảm và bước vào uptrend mới cho một chu kỳ tăng dài hạn ở D

EP: 0.024696
SL: Ngày dưới vùng EP

Nếu vùng EP này PO, chúng ta có một sóng giảm mở rộng tiếp diễn

Cám ơn sự quan tâm của bạn, chúc bạn giao dịch thành công!
Bình luận:
Cập nhật điểm giao dịch mới