Suka1708

UPDATE ETHUSD

Giá lên
BITMEX:ETHUSD   None
Vẫn đang chạy như dự định nhỉ.
Chờ tiếp đóng nến khi đổi phiên vào trưa nay nào.
TP 196 198 20x anh chị rải chốt dần nhé.

*** Stoploss là bắt buộc.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.