Suka1708

ETHUSD TRAP ???

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
Hahaa
Dã man bẫy.
Quét 2 đầu cho khung nhỏ.

Anh chị thấy sao ạ?

Bình luận:
Done ngay hộp 186.xx nhỉ.
Chốt Short vòng 1.
Giờ Long vòng 2 phát nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.