NguyenThang33

ETH - Short ngắn hạn

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETHUSD đang kiểm tra mức kháng cự đầu tiên của nó tại 172.99 (100% Fibonacci extension , 61.8% Fibonacci retracement ) tại đây chúng ta có thể thấy một đợt giảm giá hướng về mốc hỗ trợ chính của nó tại 158.53 (horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.