mayquanxi

Mô hình W tăng trưởng

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Áp lực bán đang giảm dần sẽ làm cho ETH có khả năng bật lên cao hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.