dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [TĂNG] 2/12/2021

Giá lên
INDEX:ETHUSD   Ethereum
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend: TĂNG.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Kelter Channel, Rsi,
...Keltner channel TĂNG khi nến đóng cửa vượt lên đường Upper 2.
...Chỉ báo Keltner color count: TĂNG.
...Chí báo Rsi TĂNG khi vượt qua 70.
>>> Vào lệnh ở đường Upper 1

1. Hoa hồng giả lập theo sàn Binance (mua + bán) = 0.06% giá trị giao dịch.
2. Giao dịch tự động thông qua Webhook: tài khoản Tradingview từ Pro trở lên.

Thống kê toàn bộ lịch sử ETHUSD khung H1 vào lệnh theo Keltner 'Upper 1/Lower 1':
- 20/01/2019 - 20/11/2021
- 10/01/2018 - 01/01/2021
- 12/01/2017 - 01/01/2020
- 04/02/2016 - 01/01/2019
- 19/08/2015 - 01/01/2018
- 19/08/2015 - 01/01/2017

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.