dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [TĂNG] 2/12/2021

Giá lên
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend: TĂNG.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Kelter Channel, Rsi ,
... Keltner channel TĂNG khi nến đóng cửa vượt lên đường Upper 2.
...Chỉ báo Keltner color count: TĂNG.
...Chí báo Rsi TĂNG khi vượt qua 70.
>>> Vào lệnh ở đường Upper 1

1. Hoa hồng giả lập theo sàn Binance (mua + bán) = 0.06% giá trị giao dịch.
2. Giao dịch tự động thông qua Webhook: tài khoản Tradingview từ Pro trở lên.

Thống kê toàn bộ lịch sử ETHUSD khung H1 vào lệnh theo Keltner 'Upper 1/Lower 1':
- 20/ 01 /2019 - 20/11/2021
- 10/ 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 12/ 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 04/02/2016 - 01 / 01 /2019
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2018
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2017