HDAnh

Xu hướng tuần 16-20/09/2019 cặp ETH/USD

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Theo hình thì FIbiconacci cho ta ngưỡng mức gia 193.30 sẽ là ngưỡng tâm lý. Cho nên sẽ là tiếp tục xu hướng giảm khi xuất hiện 1 cây nến giảm ở dưới đường 0.382
Chúng ta chờ quan sát chọn điểm vào. Khuyến nghị Sell tại mức giá quanh 193.30, SL: 200.00
Bình luận: Anh có thể Sell được rồi, tín hiệu cây nến H4 cho ta thấy điểm vào lệnh Sell 192 , SL: 200