HDAnh

Xu hướng tuần 16-20/09/2019 cặp ETH/USD

Giá xuống
HDAnh Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Theo hình thì FIbiconacci cho ta ngưỡng mức gia 193.30 sẽ là ngưỡng tâm lý. Cho nên sẽ là tiếp tục xu hướng giảm khi xuất hiện 1 cây nến giảm ở dưới đường 0.382
Chúng ta chờ quan sát chọn điểm vào. Khuyến nghị Sell tại mức giá quanh 193.30, SL: 200.00
Bình luận:
Anh có thể Sell được rồi, tín hiệu cây nến H4 cho ta thấy điểm vào lệnh Sell 192 , SL: 200

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.