Suka1708

ETHUSD SCALPING ... CLOSE SHORT chờ xác nhận.

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Hiện tại khung nhỏ Suka thấy có xuất hiện
Tam giác symmetrical triangle.
Nếu mô hình này đi đùng thì khá bất lợi cho phe SHORT.
Nên Suka quyết định CLOSE ở giá 176.70 khi đã lời 4$.
Và sẽ vào lệnh khi có đủ xác nhận tiếp theo.

Hehe... Đi ngủ cho ngon mai tính ạ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.