congminh222

ETHUSD Buy lên thôi, chờ chi ?

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Giá phá vỡ xu thế giảm cũ rồi, buy thôi :D
SL mất 2R vì sell ko dịch sl dương, haiz

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.