NguyenThang33

ETHUSD - Thị trường có đang phục hồi thật không????

COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Dữ liệu cho thấy 91,4% trader đang net-long với tỷ lệ trader Long với Short từ 10,6 đến 1. Tỷ lệ trader Net Long hiện là cao nhất kể từ ngày 23 tháng 11 khi Ether giao dịch gần 117,81. Số lượng trader Net Long hơn 0,1% so với ngày hôm qua và cao hơn 0,8% so với tuần trước, trong khi số lượng trader Net Short hơn 11,3% so với ngày hôm qua và thấp hơn 23,4% so với tuần trước.

Tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông, và thực tế các trader Net Long cho thấy giá Ether có thể tiếp tục giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.