mayquanxi

ETH sẽ có điều chỉnh sắp tới

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Một xu hướng tăng chắc chắn thì luôn luôn phải có điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.