LinhNami

ETH có thể quay đầu về mức $723

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Tuần này (07/05/2018 - 11/05/2018), Giá ETH có thể giảm còn $723 và chạy quanh mức này hoặc tăng nhẹ trước khi quay đầu hồi về ngưỡng $684. Cuối tuần nếu giá đạt được ngưỡng $621, có khả năng giá đã bắt đầu đợt sóng Elliott giảm mới. Mặt khác, nếu giá vẫn tiếp tục tăng từ mức $684, giá có thể tạo mô hình Double Top (2 đỉnh) trước khi kết thúc sóng Elliott tăng hiện tại.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: ETH chạm đúng ngưỡng $723 và đang sideways. Giá có thể quay đầu 1 chút về đường line dưới của mô hình triangle tại $741 và tiếp tục rơi mạnh. Mức cản tiếp theo sẽ là $684 và $630

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.