NguyenThang33

ETH đang tiến đến mức hỗ trợ của nó và có xu hướng đảo chiều

Giá lên
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETHUSD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên tại mốc 135.22 (horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci retracement , 61.8% Fibonacci extension ) tại đây có thể giá sẽ đảo chiều đi lên, hướng đến mức kháng cự chính tại mốc 163.96 (horizontal swing high resistance).
Stochastic (55,5,3) cũng đang tiếp cận mức hỗ trợ tại đó chúng ta sẽ được chứng kiến giá bật trở lên.